APK voor leidinggevenden

– preventieve coaching in de natuur –

APK voor leidinggevenden

preventieve coaching in de natuur –

Resultaten

Problemen opmerken en oppakken

Stress & ziekteverzuim voorkomen

Zelfreflectie & ontwikkeling

Veerkrachtige leidinggevenden

Weerbare organisatie

Open cultuur stimulerend

Het is een pittige tijd voor veel leidinggevenden. Aanpassen aan de veranderende omstandigheden vraagt veel van ze. Hoe zitten zij in hun vel? En hoe blijven ze goed voor zichzelf zorgen? In de APK voor leidinggevenden gaan leiders zélf de natuur in met een professionele wandelcoach. Je leest wat deze preventieve aanpak inhoudt, hoe het werkt en wat de kracht van wandelen in de natuur is. De APK levert veerkrachtige leiders en een weerbare organisatie op.

Obstakels voor de leidinggevende en de organisatie

Er komt al langere tijd veel af op de groep van leidinggevenden. Werk is ingewikkelder geworden, teams zijn groter. Het hybride werken vraagt veel flexibiliteit en het doorbreken van gewoontes en patronen. De leiding en de werknemers moeten zich aanpassen aan alle veranderingen. Om hun team juist nu succesvol te laten functioneren is het belangrijk dat leidinggevenden zichzelf goed kennen en goed voor zichzelf zorgen.

Waar kan een leidinggevende praten over waar hij tegenaan loopt? Veelal zijn gesprekken met HR of met de eigen leidinggevende werkgerelateerd. Onderliggende patronen die leiden tot stress of een ongezonde werk-privébalans komen dan te laat naar boven. De drempel om uit jezelf dergelijke zaken aan te geven is voor veel mensen hoog. Reflectietijd wordt vaak vergeten in te plannen. Problemen worden zo pas zichtbaar bij ziekte of disfunctioneren. Dat kan toch anders?

Natuur als spiegel

Als oplossing heeft het collectief van Wandelcoaches.nl de APK voor leidinggevenden ontwikkeld. Een preventief wandelcoachprogramma waarin leidinggevenden gesprekken voeren in de natuur onder begeleiding van een professioneel wandelcoach. Met deze APK voor leidinggevenden zorgt uw organisatie dat er preventief onderhoud is voor de mensen die verbinding organiseren binnen en buiten uw organisatie. Het welzijn van de leidinggevende staat centraal. Met de vraag “Hoe zit jij in je vel?” is er ruimte voor zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling. Het geeft de leidinggevende weer regie om problemen op te merken, op te pakken, te bespreken en zo stress te verminderen. Bijkomend voordeel is dat de drempel voor de leidinggevende zelf ook lager wordt om met medewerkers in gesprek te gaan over hoe zij in hun vel zitten. 

“Ik heb momenteel problemen met mijn huis. Iedereen leeft mee maar niemand vraagt ‘kan je het wel combineren met je werk’. Bij zo’n APK-traject zou dat wel besproken worden.” Hans, leidinggevende

Ontdek nieuwe paden

Met een APK-traject gaan leidinggevenden op regelmatige basis individueel in gesprek met een gecertificeerde wandelcoach. Een externe coach zorgt voor vertrouwelijkheid waardoor de leidinggevenden buiten de waan van de dag open kunnen praten over hoe het gaat. Een APK-traject voor leidinggevenden bevat gemiddeld drie sessies van 1,5 uur per jaar. Deze zijn in de natuur in de buurt van het werk- of huisadres van de leidinggevende. 

Mocht er tijdens een van de sessies een serieus probleem boven tafel komen dan zullen betrokkenen in overleg beslissen welke aanvullende stappen gewenst zijn.

Met de APK voor leidinggevenden investeert een bedrijf in haar leidinggevenden en dus zichzelf.  De implementatie-aanpak en eventuele speerpunten van het traject werken de opdrachtgever en Wandelcoaches.nl samen uit. Dit traject kan onderdeel zijn van een organisatie ontwikkelprogramma.

Meer info

Neem voor meer informatie contact op met Frank Schalken via onderstaand formulier of bel hem op 06-43541970.

Ja ik heb interesse, neem contact met mij op!

Vul onderstaand formulier in en Frank neemt z.s.m. contact met je op.
Liever bellen? Dat kan natuurlijk ook, bel 06-43541970.