Preventief aanbod

Preventieve coaching & cursussen

Preventief aanbod

Preventieve coaching & cursussen

Resultaten

Problemen opmerken en oppakken

Stress & ziekteverzuim voorkomen

Zelfreflectie & ontwikkeling

Veerkrachtige medewerkers

Weerbare organisatie

Stimuleert open cultuur

Het is een pittige tijd voor veel medewerkers. Aanpassen aan de veranderende omstandigheden vraagt veel van ze. Hoe zitten zij in hun vel? En hoe blijven ze goed voor zichzelf zorgen? Bij onze preventieve coaching en cursussen gaan uw medewerkers aan de slag met zichzelf onder leiding van een professionele wandelcoach. Je leest wat deze preventieve aanpak inhoudt, hoe het werkt en wat de kracht van wandelen in de natuur is. Ons preventief aanbod levert veerkrachtige medewerkers en een weerbare organisatie op.

Obstakels voor de medewerkers en de organisatie

Er komt al langere tijd veel af op medewerkers. Werk is ingewikkelder geworden, teams zijn groter. Het hybride werken vraagt veel flexibiliteit en het doorbreken van gewoontes en patronen. Personeelstekorten en ziekteverzuim zorgen voor extra werrkdruk. Om teams juist nu succesvol te laten functioneren is het belangrijk dat medewerkers en leidinggevenden zichzelf goed kennen en goed voor zichzelf zorgen.

Waar kan een medewerker of leidinggevende praten over waar hij tegenaan loopt? Veelal zijn gesprekken met HR of met de eigen leidinggevende werkgerelateerd. Onderliggende patronen die leiden tot stress of een ongezonde werk-privébalans komen dan te laat naar boven. De drempel om uit jezelf dergelijke zaken aan te geven is voor veel mensen hoog. Reflectietijd wordt vaak vergeten in te plannen. Problemen worden zo pas zichtbaar bij ziekte of disfunctioneren. Dat kan toch anders?

Natuur als spiegel

De APK voor leidinggevenden biedt oplossing. Een preventief programma waarin de mensen die verbinding organiseren binnen en buiten uw organisatie in de natuur in gesprek gaan met een gecertificeerde wandelcoach. Het welzijn van de leidinggevende staat daarbij centraal. Met de vraag “Hoe zit jij in je vel?” is er ruimte voor zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling. Het geeft de leidinggevende weer regie om problemen op te merken, op te pakken en te bespreken. Bijkomend voordeel is dat de drempel voor de leidinggevende zelf ook lager wordt om met medewerkers in gesprek te gaan over hoe zij in hun vel zitten. 

“Ik heb momenteel problemen met mijn huis. Iedereen leeft mee maar niemand vraagt ‘kan je het wel combineren met je werk’. Bij zo’n APK-traject zou dat wel besproken worden.” Hans, leidinggevende

Preventieve coaching als APK

Een APK-traject  bevat gemiddeld drie sessies van 1,5 uur per jaar. Deze zijn in de natuur in de buurt van het werk- of huisadres van de medewerker of leidinggevende. Een externe coach zorgt voor vertrouwelijkheid waardoor medewerkers buiten de waan van de dag open kunnen praten over hoe het gaat.

Mocht er tijdens een van de sessies een serieus probleem boven tafel komen dan zullen betrokkenen in overleg beslissen welke aanvullende stappen gewenst zijn.

Met een APK-traject investeert een bedrijf in haar medewerkers en dus zichzelf. De implementatie-aanpak en eventuele speerpunten van het traject werken de opdrachtgever en Wandelcoaches.nl samen uit. Dit traject kan onderdeel zijn van een organisatie ontwikkelprogramma.

Meer info

Neem voor meer informatie contact op met Frank Schalken via onderstaand formulier of bel hem op 06-43541970.

Opzet APK

We starten de coachwandeling met een ontspanningsoefening. De medewerker vertelt hoe het met hem gaat. Wandelend in de natuur luistert de coach aandachtig en zet passende oefeningen in. De natuur dient vaak als metafoor en zorgt ervoor dat medewerkers op een frisse manier naar hun situatie te kijken. Zo is er alle ruimte voor de medewerker om te werken aan persoonlijke ontwikkelpunten. We ronden af met resultaat waarbij de medewerker een concrete actie benoemt waaraan hij de komende tijd wil werken om meer welzijn te ervaren.

Opzet cursus

We beginnen iedere sessie met een mindfulness oefening. Verder is er kort uitleg over de theorie rond ieder thema en gaan deelnemers aan de slag met oefeningen rond het thema, soms alleen, vaak in tweetallen en een enkele keer met de hele groep. We gebruiken de natuur actief als metafoor waardoor deelnemers meer in hun gevoel en minder in hun hoofd komen. Iedere sessie sluit men af met het bedenken van een persoonlijk actiepunt rond het thema waar men mee aan de slag gaat. Deelnemers sluiten de cursus af met het maken van hun eigen persoonlijke handleiding.

In-company cursussen

Om de vitaliteit van uw medewerkers te vergroten bieden wij laagdrempelige en resultaatgerichte cursussen aan rond thema’s als werk-privébalans en stress. Door deze cursus als bewegend in de buitenlucht te verzorgen snijdt het mes aan meerdere kanten. Deze cursussen worden in de buurt van uw kantoor verzorgd door een van onze professionele wandelcoaches. De inhoud, frequentie, duur en locatie van de cursus stellen we overleg vast. Te denken valt aan 4 sessies van 1 uur en q15 minuten, om de week. De cursus kan ook aan de rand van de dag of in de lunchpauze verzorgd worden.  De cursus kan onderdeel zijn van een breder vitaliteitsaanbod.

Meer info

Neem voor meer informatie contact op met Frank Schalken via onderstaand formulier of bel hem op 06-43541970.

Ja ik heb interesse in jullie preventief aanbod, neem contact met mij op!

Vul onderstaand formulier in en Frank neemt z.s.m. contact met je op.
Liever bellen? Dat kan natuurlijk ook, bel 06-43541970.