De kracht voor verandering – Internationale Vrouwendag

De kracht voor verandering – Internationale Vrouwendag

Internationale Vrouwendag wordt elk jaar gevierd op 8 maart. In het begin was de verbetering van vrouwenrechten, vooral het vrouwenkiesrecht, het doel. Tegenwoordig wordt vrouwendag vaak georganiseerd rond een speciaal thema zoals ‘tegen geweld’ of ‘gelijke behandeling’. Dit jaar gaat het om solidariteit van mannen en vrouwen en komt de man in beeld naast de vrouw en is het thema dat de man mag staan voor de rechten van de vrouw.

Verschillend en gelijk

In eerste instantie voel ik wat wrevel bij ‘opstaan voor gelijkheid’ omdat ik geloof in gelijkheid in de zin van gelijkwaardigheid van alle mensen, ongeacht afkomst, kleur, voorkeuren en overtuiging en ik ook daar naar wil handelen. We zijn nu eenmaal allemaal verschillende mensen maar biologisch gezien grotendeels gelijk. Hoewel ik weet dat je positie op de maatschappelijke ladder en de plek waar jouw wieg heeft gestaan, bepalend is voor de mate waarin je gelijkheid en gelijkwaardigheid kunt ervaren en zeker voor hoe effen jouw pad zal zijn naar de top, krijg ik toch te kriebels van een speciale dag voor vrouwen met een ‘ongelijkwaardig’-tintje.

In de natuur is een enorme veelzijdigheid, er is geen boom gelijkvormig en daarnaast zijn er vele soorten met verschillende eigenschappen, maar voor de meeste mensen is een boom ‘een boom’

Naast gelijkwaardigheid zijn ook vrijheid en onafhankelijkheid belangrijke waarden voor me. Ik kom uit een omgeving en generatie waarin het niet vanzelfsprekend is dat de vrouw (financieel) onafhankelijk is en daardoor echt vrij is om het leven te leiden dat zij het liefste wil. In mijn werk als coach ontmoet ik mensen die zich ontwikkelen en daarbij verlangen naar vrijheid en onafhankelijkheid. Zij ervaren daarbij bergen en beren op hun weg zoals de angst voor het onbekende en het omgaan met onzekerheden, zoals voldoende inkomen wanneer ze ‘de sprong’ wagen.

Je eigen wortels

Als natuurcoach benut ik de natuur. In de natuur is een enorme veelzijdigheid, er is geen boom gelijkvormig en daarnaast zijn er vele soorten met verschillende eigenschappen, maar voor de meeste mensen is een boom ‘een boom’. In de natuur is alles met elkaar in verbinding en in relatie met elkaar. De wortels van de bomen in de aarde zijn even wijdvertakt als de takken in de lucht. Zo staan wij mensen ook ‘op de schouders van het verleden’, het zijn de wortels onder ons bestaan. Het feit dat ik volgende week als vanzelfsprekend kan gaan stemmen, en als ik wil ook zou kunnen promoveren aan de universiteit, dank ik aan Aletta Jacobs. Zij promoveerde op 8 maart 1879 tot doctor in de medicijnen. Zij is in Nederland bekend als boegbeeld van de eerste feministische golf en vanwege haar strijd voor vrouwenkiesrecht. Zij is de eerste vrouw in Nederland die officieel wordt toegelaten tot de universiteit. Ook is ze de eerste vrouw die arts wordt en de eerste vrouw die promoveert. Mede door haar is er jaarlijks een Internationale Vrouwendag. Dit fundament zorgt er nu voor dat de vrouwen van vandaag in ons land “hun takken tot in de hemel kunnen laten groeien”. Maar het begint bij je eigen wortels en het ontdekken van wie jij in de basis bent, ontdekken waardoor jij tot bloei kunt komen. Sta je op de juiste plek? Is er vruchtbare grond? Lucht, licht en water? En zoals de ene boom de andere niet is, is het ook voor mensen prima om een ander pad te kiezen in je leven of je loopbaan. Te kiezen voor een andere omgeving. Logisch dat het onzeker is of je wel goed zult aarden in nieuwe grond. Maar de vrijheid om dat te kunnen doen, om in vrijheid een andere weg te kiezen, maakt dat ik op Internationale Vrouwendag even stil sta. Stil sta bij onze wortels, onze grondrechten, en dat juist dàt de groei en bloei mogelijk maakt. Net als ik dat doe op 4 mei. De wereld vraagt iedere dag om solidariteit en kracht voor verandering en krijgt daarom mijn aandacht, omdat wij allemaal deel uitmaken van het geheel en met elkaar in verbinding en relatie staan.

Gerelateerde blogs