De paden op …

De paden op …

Het CBS heeft op 16 mei jl. de uitkomsten van een onderzoek gepubliceerd over de beweging van Nederlanders in het jaar 2021. Het blijkt dat ruim de helft (53%) van de Nederlanders te weinig beweegt, dat wil zeggen minder dan 2,5 uur per week verspreid over meerdere dagen.

Kinderen van 4 tot 12 jaar én senioren van 75 jaar en ouder zijn wél voldoende gaan bewegen. De kinderen gingen vaker buiten spelen en lopend naar school, terwijl de senioren vaker aan de wandel gingen.

Ten opzichte van de periode 2018 tot en met 2020, voldoen wij in 2021 minder goed aan de beweegrichtlijnen, terwijl het idee bestond dat meer mensen het wandelen in 2020 ontdekt hadden. Juist in de categorie 18 tot 65-jarigen, veelal studenten en werkenden, is het animo afgenomen. Nu bestaat bewegen natuurlijk uit meer dan wandelen alleen, maar als wandelcoach daag ik mensen graag uit om samen op pad te gaan om hen zo te laten ervaren wat het bewegen in de buitenlucht hen brengt.

Op de website www.wandel.nl wordt daarover het een en ander duidelijk uiteengezet:

“In beweging zijn” (of komen) biedt veel voordelen. De fysieke voordelen zijn inmiddels vrij algemeen bekend, maar lichamelijke activiteit leidt ook tot verbetering van het leervermogen en het lange termijn geheugen.

Bovendien heeft het daarnaast ook positieve effecten op je mentale gezondheid. Wandelen kan je afleiding bieden van negatieve gedachten, je zelfwaardering en geloof in eigen kunnen vergroten en je gaat beter in je vel zitten. Ook werkt het preventief tegen het ontwikkelen van diverse psychische klachten.

Hoe langer en intensiever je wandelt, hoe meer positieve effecten. Wel blijkt het belangrijk om een doelstelling te bedenken. Waarom wil jij wandelen? Als je dat duidelijk hebt, kun je bepalen hoeveel- en wat voor soort beweging voor jou geschikt is en op welke manier je gaat zorgen dat jij je doelstelling ook gaat realiseren”.

Met het realiseren van bepaalde doelen kun je zelf goed aan de slag of eventueel samen met een vriend/vriendin op pad gaan.

Werkgerelateerde doelstelling

Als wandelcoach werk ik graag met mensen die voor zichzelf een werkgerelateerde doelstelling hebben bepaald. Ik ga aan de wandel met mensen die bijvoorbeeld hun eigen functie anders willen invullen, op zoek zijn naar een nieuwe functie of rol en/of op zoek zijn naar een andere organisatie. Aan welke “eisen” die functie-invulling dan precies moet voldoen, in welke type werkomgeving zij het best tot hun recht komen om zoveel mogelijk werkplezier te ervaren, dát zijn thema’s die tijdens het wandelen onderzocht worden. Door bijvoorbeeld symbolen te zoeken in de natuur en die te koppelen aan je vraag, ontwikkel je vaak direct een andere kijk op de zaak en ontstaan er mogelijkheden.

Na afloop van een wandeling heb je dan zowel aan jouw persoonlijke onderwerp als aan je mentale welzijn gewerkt én ben je in de buitenlucht in beweging geweest!

Gerelateerde blogs