Het belang van oprechte aandacht

Het belang van oprechte aandacht

Vandaag is dé dag waarop het werkplezier van alle zorgprofessional in Nederland in de spotlights staat. Op deze dag staat aandacht-, waardering en respect voor deze beroepsgroep centraal.

Minder werkdruk

Aandacht, wat is het eigenlijk en wat levert het op? Het krijgen van aandacht, dat wil zeggen gerichte belangstelling of interesse, betekent dat je erbij hoort, dat je jezelf gezien, gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Dat er contact is. En contact hebben met anderen willen we allemaal.

Dat op de “landelijke dag van het werkplezier in de zorg”, het thema “aandacht” centraal staat heeft alles te maken met het belang ervan voor werkplezier. Medewerkers, in welke branche dan ook, die hun deskundigheid kunnen inzetten, waardering krijgen voor het werk dat zij doen én voor de manier waarop zij hun werk doen, gaan met plezier naar hun werk en ervaren vaak ook minder werkdruk. Zij voelen zich ook meer betrokken bij hun collega’s en de organisatie. Juist in de zorg werken mensen die willen ervaren dat hun inspanningen waardevol zijn voor de ander. Dat die ander er letterlijk en figuurlijk “beter van wordt”.

Duurzame arbeidrelaties

Kijkend naar de behoefte aan medewerkers in zowel de zorgsector als andere sectoren op de arbeidsmarkt is het niet alleen voor de medewerker van belang dat hij/zij aandacht, waardering en erkenning krijgt! De werkgever heeft juist nú veel belang bij duurzame arbeidsrelaties en kan daar zelf in belangrijke mate aan bijdragen door o.a. oprechte aandacht te geven aan de medewerker en zijn/haar inzet, open te staan voor deze inzet én die te waarderen.

Het thema werkplezier staat ook regelmatig centraal in (wandel) coachingstrajecten. Dan blijkt dat naast aandacht en waardering van werkgevers, collega’s en cliënten, de mogelijkheid om eigen regie te nemen ook een belangrijk aspect vormt om werkplezier te ervaren.

Hindernissen

Neem bijvoorbeeld Ben. Acquisitie maakt onderdeel uit van zijn functie maar hij betwijfelt of dit wel bij hem past. Hij ziet eigenlijk alleen maar hindernissen als het gaat om het in contact komen met potentiële opdrachtgevers. Hoe kan hij op een andere manier met dát onderdeel van zijn functie omgaan en zo zijn werkplezier vergroten?

Wij passeren onderweg een weiland, dat niet direct toegankelijk is aangezien er een hek voor staat. Ik vraag Ben op welke manier hij wel in het weiland terecht kan komen en dan meer specifiek bij een attribuut waar hij belangstelling voor heeft. Eerst ziet hij die mogelijkheid niet, want het hek verspert de directe toegang, het is te hoog, er zitten scherpe hoeken aan enz. Hij neemt afstand tot het hek, maar ook dat brengt niet direct verandering in het idee dat het niet gaat lukken.

Om hulp vragen

Ik vraag hem eens vanuit een andere positie naar de situatie te kijken. Als Ben dat daadwerkelijk doet, valt hem ineens op dat er op een andere plek wel een manier is om bij het attribuut te komen. Op die plek kan hij gebruik maken van een verhoging in de ondergrond waardoor het hek daar minder hoog is én van “de steun” van een boom. Als ik hem vraag of hij in zijn werkomgeving ook mensen of middelen heeft die hem op soortgelijke manier kunnen ondersteunen bij zijn acquisitie taken, realiseert hij zich iets. Hij heeft m.b.t. dit onderwerp eigenlijk nog nooit om hulp gevraagd, maar er zijn zeker collega’s die hem hierbij kunnen en willen helpen. Hij noemt twee mensen specifiek en wij spreken af dat hij die in de komende week gaat aangeven waar hij tegenaan loopt en hen gaat vragen of zij hem daarbij willen adviseren c.q. helpen.

Tijdens onze volgende afspraak blijkt hij dat inderdaad te hebben gedaan, waardoor hij daadwerkelijk stappen kan zetten en mogelijkheden ziet om acquisitie aan te pakken op een manier die bij hem past. Door eigen regie te pakken blijft het voor hem mogelijk in zijn functie en bij zijn huidige organisatie werkzaam te blijven én meer werkplezier te ervaren.

Wil jij ook meer oprechte aandacht schenken aan je medewerkers of juist jezelf? Een coach voor bedrijven of particulieren kan je helpen. Bijvoorbeeld in Alkmaar, GroningenDen Haag en Rotterdam.

Gerelateerde blogs