Zelfcompassie dankzij je innerlijke vriend

Zelfcompassie dankzij je innerlijke vriend

Zelfcompassie dankzij je innerlijke vriend

Compassie hebben met anderen, dat lukt meestal wel. Je toont vanuit je hart medeleven naar een ander toe. Compassie betekent ook dat je begrip en vriendelijkheid biedt aan anderen als ze fouten maken of tegenslag ondervinden, in plaats van hen te veroordelen.
Maar compassie voor jezelf oftewel zelfcompassie is vaak een stuk moeilijker.

Wat is zelfcompassie eigenlijk?

Kristin Neff heeft onderzoek gedaan naar zelfcompassie. Zij omschrijft dat zelfcompassie uit 3 belangrijke bestanddelen bestaat.
Zelfcompassie vraagt ten eerste om vriendelijk te zijn tegen onszelf, het vraagt erom dat we niet kritisch en veroordelend tegenover onszelf staan, maar juist begripvol, zoals we dat ook voor een vriend of vriendin zouden zijn. Ten tweede vraagt zelfcompassie om erkenning van onze gedeelde menselijkheid, dat we ons met anderen verbonden voelen in het ervaren van het leven in plaats van afgescheiden en van iedereen vervreemd door ons lijden. Oftewel dan weten we heel goed dat we allemaal weleens gevoelens van tekortschieten en teleurstelling ervaren. Ten derde vraagt zelfcompassie om mindfulness, zonder oordeel accepteren van datgene wat zich in het hier en nu voltrekt en je pijn niet negeren noch overdrijven.

Hoe komt het dat compassie voor jezelf hebben zo moeilijk is?

Je bent niet de enige die dit moeilijk vindt. Uit onderzoek blijkt dat dat mensen er vaak voor terugschrikken om compassie met zichzelf te hebben. Ze zijn bang dat dan ze dan zwak worden, egoïstisch zijn of zullen worden afgewezen, omdat ze hun persoonlijke tekortkomingen niet met zelfkritiek aanpakken. De angst voor compassie werpt dan een barricade op voor de mogelijkheid om zichzelf met vriendelijkheid te bejegenen. Daarbij maakt de zelfkritiek en het gevoel dat ze tekortschieten het nog erger.

Wat levert zelfcompassie je op?

Als mensen meer zelfcompassie gebruiken, dan zijn ze vaak minder zorgelijk en depressief. Uit onderzoek blijkt dat mensen die met compassie met zichzelf omgaan, vaak minder negatieve emoties ervaren als angst, prikkelbaarheid, vijandigheid of verdriet dan mensen die niet over zelfcompassie beschikken. Verder blijkt dat mensen met zelfcompassie aantoonbaar minder vaak negatieve gebeurtenissen herkauwen uit het verleden dan mensen die geen zelfcompassie hebben. Herkauwen is als de geest zich vastbijt in negatieve gedachten en dat deze blijft hangen als een kapotte grammofoonplaat.

Zelfcompassie en coaching

In de wandelcoachgesprekken coach ik vaak klanten die streng zijn voor zichzelf, perfectionistisch zijn en daarbij de lat hoog leggen. Zij kunnen vaak ook wel wat zelfcompassie gebruiken.

Zoals Marion die een hoge werkdruk ervaart op haar werk en zich gejaagd voelt. Ze geeft aan dat ze het moeilijk vindt om haar werk, het moederschap en het huishouden te combineren. Ze merkt dat ze het overal heel goed wil doen, op het werk, thuis, een goede moeder zijn. Ze stelt hoge eisen aan zichzelf, ze wil het allemaal goed doen.

We hebben de oefening de innerlijke vriend gedaan (zie het boek ‘Wandelcoaching bij stress en onzekerheid’). Ik vraag haar om voor te stellen dat er iemand naast haar loopt, deze persoon loopt rustig met haar mee. Deze persoon houdt onvoorwaardelijk van haar en accepteert haar helemaal zoals ze is. Deze innerlijke vriend is mild, vriendelijk en liefdevol.

Ik vroeg haar wat zou de innerlijke vriend zeggen over je kritische gedachten en je nare gevoelens daarbij?

‘Ik moet eh… mag minder streng voor mezelf zijn!’ Ze moet erom lachen.

Welke geruststellende boodschap zou de innerlijke vriend voor je hebben?

‘Het is goed om het kalmer aan te doen, minder gejaagd!’

Welk liefdevol advies zou je innerlijke vriend je geven, waar je echt wat aan hebt?

‘Wees liever voor jezelf!’ en ‘Je mag de lat wat lager leggen’

Stel de innerlijke vriend geeft je iets. Wat zou je krijgen van je innerlijke vriend? Marion zei: ‘meer tijd, meer tijd voor mijn gezin en voor mezelf.’

Gedurende het wandelcoachtraject is Marion zich meer gaan focussen op haar innerlijke vriend, als ze het moeilijk heeft. Dit zorgde ervoor dat ze meer zelfcompassie kan ervaren. Ze heeft geleerd om de lat wat lager te leggen en hierdoor voelt ze zich rustiger en maakt ze meer tijd voor haarzelf en haar gezin.

Wil jij dit ook? Maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bijvoorbeeld bij onze wandelcoaches in Amersfoort, Almere, Arnhem, Breda, Den Bosch, Haarlem en Tilburg.

Gerelateerde blogs